Publicat in

26 noiembrie 2014

Comentarii

0 Comentarii

Localizare pe hartă

Vezi pe harta mare

Biblioteca Batthyaneum

Aflată într-un colț aparent neînsemnat al cetății Alba Iuliei, Biblioteca Batthyaneum este, fără îndoială, cel mai preţios loc de pe harta judeţului Alba.

În nici un alt muzeu sau bibliotecă nu mai găseşti o mai mare concentraţie de valori, măsurată în zeci de mii de manuscrise, picturi și artă sacră, unele de dinainte de Renaştere. Aici se află faimosul Codex Aureus, scris cu cerneală de aur, aici se află şi Liber chronicarum, din 1493, decorat cu gravurile lui Dürer, dar și primul observator astronomic de pe teritoriul României.

 

Biblioteca are dublă valoare: spirituală și culturală. Spirituală, fiindcă este monument de arhitectură religioasă. Iniţial, era biserică trinitariană, construită între 1719-1738, în stil baroc, cu două turle. După 1786, însă, nemafiind biserică, a servit ca depozit al armatei, apoi ca spital militar. Prin eforturile episcopului Transilvaniei Ignaţiu Batthyány, clădirea a dobândit după 1792 o destinaţie culturală perpetuă: aceea de sediu al fundaţiei sale, în care a funcţionat din acelaşi an un observator astronomic dotat cu aparatură performantă şi, din 1798, biblioteca.

 

Culturală, întrucât adăposteşte Biblioteca Batthyaneum, azi filială a Bibliotecii Naţionale a României. Conservă un veritabil tezaur de manuscrise pe pergament şi hârtie, incunabule, cărţi cu valoare ştiinţifică şi bibliofilă, două importante arhive istorice ale Transilvaniei şi piese arheologice şi muzeale foarte rare. Pentru ochiul „profanului”, însă, marea atracţie a bibliotecii e impunătoarea Aula Magna, amplasată în fosta navă a bisericii la începutul secolului al XIX-lea. Te vor impresiona rafturile imense, cu şiruri parcă nesfârşite de cărţi înalte, unele extrem de groase, legate în pergament sau piele cu decor aurit. Parfumul, inconfundabil, este de carte veche, iar arcele și coloanele interiorului (decorat în stilul austriac „zopf”, amestec de neoclasicim și rococo), precum şi portretele savanţilor şi scenele alegorice, pictate pe mobilier, completează acest spațiu extraordinar.

 

Toate aceste fonduri și colecții ale bibliotecii pot fi studiate sau/și publicate de către cercetătorii din țară și din străinătate, însă doar pe baza unei cereri aprobate de către Conducerea Bibliotecii Naționale a României. Vizitarea bibliotecii se face în aceleași condiții, cu stricta respectare a regulamentului de funcționare al Colecțiilor Speciale și al Bibliotecii Batthyaneum.

 

Biblioteca Batthyaneum

Str. Gabriel Bethlen, nr. 1

Telefon / Fax 004 0258 811 939

 

www.bibnat.ro

Copyright © 2014 www.turismalba.ro