Credit: Rareș Tileagă
Credit: Rareș Tileagă
Credit: Rareș Tileagă

Publicat in

16 iulie 2014

Comentarii

0 Comentarii

Localizare pe hartă

Vezi pe harta mare

Cheile Cibului

Pitorescul cuceritor al crestelor de calcar, zimțate ca niște tăișuri în albastrul cerului este calea spre o altă lume.

did my husband cheat blog.sitters4charities.org is my husband cheated on me

De aici priveliștea este magnifică, un tablou senzațional al unei pâlnii uriașe, cu deschidere spre aval, prezentând tot soiul de rupturi de pantă pline de repezișuri, peșetri și cascade.

 

Informaţii utile:

 

Categoria şi importanţa rezervaţiei: complexă; reprezintă un peisaj pitoresc înscris pe calcare, care conservă şi o vegetaţie specifică domeniului calcaros.

 

 

Forma de proprietate şi modul de folosinţă al terenului: de stat, aflată în administraţia Romsilva (Ocolul Silvic); în cea mai mare parte şi domeniu particular; pădure, stâncărie, păşune şi fâneţe.

 

 

Poziţia geografică: în partea de sud – est a Munţilor Metaliferi, în bazinul Geoagiului (afluent al Mureşului), respectiv în cursul mijlociu al Cibului. Alt. max. 708 m; alt. min. 500 m.

 

 

Coordonate: 46º02´30´´;  lat. N; 23º10´00´´ long. E.

 

 

Căi de acces: din DN 74 Alba Iulia – Zlatna, iar de aici pe DJ 704 până în Almaşu Mare, de unde se urmează un drum comunal până în satul Cheile Cibului, unde se află rezervaţia.

 

 

Suprafaţa şi limitele: 70 ha (din care 30 ha rezervaţia propriu-zisă şi 40 ha zona tampon).

Limita rezervaţiei porneşte în nord de la podul ce traversează apa Cibului, urcă spre sud – est pe culmea ce coboară prin Piatra Corbului, trece prin spatele acesteia (la cca. 630 m alt.), coboară apoi spre sud incluzând în perimetrul rezervaţiei Piatra Ursului. În continuare limita este trasată către sud – vest prin pădure şi apoi prin păşunile şi fâneţele localnicilor, trece apa Cibului şi urcă prin sudul stâncăriilor din versantul drept al văii. Urmăreşte apoi spre nord limita calcarului dezgolit de vegetaţie din Piatra Mijlocie (708 m alt.), trece pe la vest de această cotă, face un ocol larg pe la obârşia pârâului cu izvoarele sub Piatra Ceretului, ajunge în Vârful dintre Pietre şi tot pe marginea abruptului calcaros coboară spre nord – est, la apa Cibului. Zona tampon se prezintă asemenea unei fâşii cu lăţimi variabile (75 – 150 m) ce înconjoară rezervaţia propriu-zisă şi include pădurea limitrofă şi areale de pădure şi fâneaţă.

 

 

Clima este influenţată de circulaţia maselor oceanice şi este caracterizată prin temperaturi medii anuale de 8 – 9 ºC, temperatura medie a lunii iulie 19 – 21 ºC, iar cea a lunii ianuarie -3 –  -4 ºC. precipitaţiile medii anuale sunt cuprinse între 650 – 750 mm.

 

 

Anul înfiinţării şi documentul de constituire: 1995 – Hotărârea Consiliului Judeţean Alba Nr.20.

 

 

Situaţia administrativă: comuna Almaşu Mare, satul Cheile Cibului.

 

 

În rezervaţia naturală propriu-zisă se interzice:

 

-colectarea rocilor, culegerea florilor şi fructelor, tăiatul lăstarilor şi a copacilor;

 

-păşunatul, pescuitul şi vântul animalelor şi păsărilor sălbatice;

 

-aprinderea focului, distrugerea marcajelor şi a tablelor indicatoare;

 

-practicarea turismului pe poteci neamenajate.

 

 

 

Copyright © 2014 www.turismalba.ro