Credit: Rareș Tileagă
Credit: Rareș Tileagă

Publicat in

10 iulie 2014

Comentarii

0 Comentarii

Localizare pe hartă

Vezi pe harta mare

Cheile Mănăstirii

Un tărâm pietros şi verde, inaccesibil şi seducător, totodată. Un tărâm în primul rând al alpiniştilor, evocat prin mii de mesaje pe forumurile de călătorii.

Cheile Mănăstirii la prima vedere par inaccesibile. Există totuşi câteva trasee de urcare, dar sunt înguste, greoaie, dedicate numai celor obişnuiţi cu efortul.

Pot fi admirate de la nivelul şoselei, datorită piscurilor înalte şi a jgheaburilor imense de piatră, create prin eroziune, care se impun în peisaj.

Stâncile cheilor oferă panorame ce-ţi taie răsuflarea de la cei 1.250 m altitudine (vârful Pleşii), astfel că orice căţărător bine echipat poate încerca trasee spectaculoase de alpinism.

 

Informaţii utile:

 

 

Categoria şi importanţa rezervaţiei: complexă; reprezintă un peisaj pitoresc, înscris în calcare, care conservă totodată o serie de plante rare.

 

 

Poziţia geografică: în partea central-estică a Munţilor Trascăului, pe cursul mijlociu al Văii Geoagiului, numită aici Valea Mănăstirii, iar în amonte de Cheile Râmeţului, Valea Mogoşului. Alt. max. 1250 m, în Vârful Pleşii, alt. min. 420 m, în talvegul Văii Mănăstirii.

 

 

Coordonate: 46º18´01´´ lat. N; 23º31´00´´ long. E.

 

 

Căi de acces: pe DC 78 modernizat, din Teiuş, până la Mănăstirea Râmeţ sau pe DJ 107J, din Aiud până în localitatea Râmeţ, de unde se coboară pe o potecă în Valea Geoagiului, la Mănăstirea Râmeţ.

 

 

Suprafaţa şi limitele: 150 ha; în partea de est şi de vest rezervaţia este delimitată de grohotişurile care înconjoară culmea calcaroasă în care au fost săpate Cheile Mănăstirii, cuprinse între Vârful Pleşii (1250 m) la nord şi Vârful Prisăcii (1150 m) la sud. Limita nordică şi sudică o constituie versanţii din imediata vecinătate a vârfurilor Pleşii, la nord şi Prisăcii, la sud. Zona tampon o formează o fâşie lată de 150 – 200 m (la nord de Vârful Prisăcii atinge 400 – 500 m), care înconjoară zona strict protejată şi cuprinde în cea mai mare parte pajiştile de pe grohotişurile fixate şi pădurea limitrofă, inclusă de silvici în Clasa a – I – a de protecţie.

 

 

Clima este relativ blândă, cu mici amplitudini între vară şi iarnă. Temperatura medie auală are valori cuprinse între 6 – 8 ºC, temperatura medie a lunii ianuarie este de

 

-3 –  -4 ºC, iar cea a lunii iulie de 16 – 18 ºC.

 

 

Anul înfiinţării şi documentul de constituire: 1969 – Decizia 175/1969 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular Judeţean Alba.

 

 

Situaţia administrativă: comuna Râneţ, satul Valea Mănăstirii şi aprţial comuna Stremţ, satul Faţa Pietrii.

 

 

În rezervaţia naturală propriu-zisă se interzice:

 

-colectarea rocilor, culegerea florilor şi fructelor, tăiatul lăstarilor şi al copacilor;

 

-păşunatul, pescuitul şi vânatul animalelor şi păsărilor sălbatice;

 

-aprinderea focului şi distrugerea tablelor indicatoare;

 

-practicarea turismului pe poteci neamenajate.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2014 www.turismalba.ro