Credit: Rareș Tileagă
Credit: Rareș Tileagă

Publicat in

16 iulie 2014

Comentarii

0 Comentarii

Localizare pe hartă

Vezi pe harta mare

Cheile Ordâncușei

De o frumusețe aparte, Cheile Ordâncușei uimesc prin peșterile pe care le adăpostesc.

Înalții pereți verticali sunt atât de apropiați încât firul apei abia își găsește drumul spre ieșire, spectaculoasele stânci fiind în multe locuri acoperite cu veșmântul verde al arborilor și ierburilor.

 

Informaţii utile:

 

Categoria şi importanţa rezervaţiei: complexă; reprezintă una dintre cele mai înguste chei din România (pe alocuri 4 – 6 m lăţime), cu un peisaj natural deosebit de pitoresc, practic nemodificat de om. În pereţii calcaroşi, stâncoşi şi împăduriţi se întâlnesc 70 de grote, dintre care cele din versantul abrupt al văii Peştera Poarta lui Ionele şi Peştera de sub Zgurăşti, sunt declarate rezervaţii speologice şi integrate acestei rezervaţii. La aceasta se adaugă o serie de asociaţii forestiere şi saxicole cu compoziţie floristică diversificată.

 

 

Poziţia geografică: în partea de sud – est a Munţilor Bihorului, în bazinul superior al Arieşului Mare. Alt. max. 1100 m, în platoul de sub Vârful Piatra Corbului; alt. min. 725 m, la vărsarea Ordâncuşei în Gârda Seacă.

 

 

Coordonate: 46º28´10´´ lat. N; 22º0´45´´ long. E.

 

Căi de acces: din comuna Gârda de Sus, străbătută de DN 75 Turda – Ştei, paralel cu Valea Arieşului Mare, se urmăreşte drumul comunal ce însoţeşte Pârâul Gârda Seacă (modernizat) până la confluenţa cu Pârâul Ordâncuşa. De aici se merge pe drumul forestier din dreapta, ce urcă în lungul Pârâului Ordâncuşa, spre obârşie, în cătunele Sfoartea, Ocoale şi Gheţar,până la Peştera Gheţarul de la Scărişoara.

 

 

Suprafaţa şi limitele: 185 ha ; rezervaţia cuprinde porţiune inferioară a Văii Ordâncuşa, adâncită în platourile din jur, vălurite şi cu aşezări izolate sau grupate în cătune, la înălţime de 1050 – 1200 m.

Limitele urmăresc în general schimbarea de pantă între aceste platouri şi pantele abrupte şi stâncoase, în general împădurite, ce domină talvegul pârâului pe distanţa de 3,5 km. Astfel, limita de nord – vest lipseşte de la gura Ordâncuşii spre nord pe culmea Capu Dealului, apoi urmează, în general marginea platoului ondulat spre partea abruptă şi stâncoasă a versantului drept al Pârâului Ordâncuşa, până în Vârful Piatra Corbului (1215 m ). De aici, limita traversează valea şi Cheile Ordâncuşii, îndreptându-se spre est, până în platoul de la răsărit de această vale. În continuare, limita orientată nord-est – sud-vest este dată de culmea marcată de cotele 1165 m, 1114 m, Dealul lui Ionele 1125 m, 951 m, care urmează la oarecare depărtare pantele abrupte ale cheii şi apoi coboară pe muchia de vest a cătunului Izvoarele până în vale, la gura Ordâncuşii.

 

 

Clima, influenţată de circulaţia vestică, umedă, a maselor de aer, face ca în Cheile Ordâncuşii temperatura medie anuală să fie de 4 ºC. Temperatura lunii ianuarie este de -3 ºC, iar cea a lunii iulie de 15 ºC. Precipitaţiile medii anuale sunt de 950 mm, iar cele lunare, între 45 mm/an în ianuarie şi 115 mm în iulie. Vânturile predominante vin dinspre vest şi nord – vest şi au caracter de föehn.

 

Anul înfiinţării şi documentul de constituire: 1995 – Hotărârea Consiliului Judeţean Alba Nr.20 / 1995.

 

Situaţia administrativă: comuna Gârda de Sus.

 

În rezervaţia naturală propriu-zisă se interzice:

 

-păşunatul, pescuitul şi vânatul animalelor şi păsărilor sălbatice;

 

-aprinderea focului, distrugerea marcajelor şi a tablelor indicatoare;

 

-practicarea turismului pe poteci neamenajate.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2014 www.turismalba.ro