Credit: Rareș Tileagă

Publicat in

14 iulie 2014

Comentarii

0 Comentarii

Localizare pe hartă

Vezi pe harta mare

Cheile Runcului

Relieful conservat în Cheile Runcului este, înainte de toate, deosebit de pitoresc.

 

Vei găsi acelaşi ansamblu uimitor de creste şi abrupturi, din loc în loc punctate de vegetaţie şi turnuri. Specialiştii spun că acest profil impresionant e rezultatul combinării eroziunii obişnuite cu procesele de carstificare, dovadă că există acelaşi profil asimetric, specific majorităţii cheilor şi defileelor din lanţul Apusenilor.

 

Informaţii utile:

 

Categoria şi importanţa    rezervaţiei : Complexă, constituită dintr-un relief
deosebit de pitoresc, un ansamblu de abrupturi creste, tancuri şi turnuri.

 

Poziţia geografică: în partea de est a masivului Muntele Mare, pe cursul Pârâului
Ocolişuui, afluent pe stânga al Arieşului. Altitudinea maximă: 982 m în vârful care domină dinspre vest Cheile Runcului; altitudinea minimă: 595 m, la intrarea Pârâului Ocolişului în chei, şi 500 m la ieşirea din chei.

 

Coordonate: 46° 31' 00" lat. N; 23°22'55"long.E.

 

Căi de acces: Pe drumul naţional Turda-Câmpeni până la confluenţa Pârâului
Ocolişului cu Arieşul apoi pe drumul comunali spre nord, pe Valea Ocolişului, aproximativ 5 km până la intrarea în chei.

 

Suprafaţa şi limitele: 240 ha. în partea de nord, pe o porţiune de 400 m (la est de
satul Lunca Largă şi la nord de vârful Piesa Runcurilor, 930 m) limita rezervaţiei coincide cu un drum şi cu limita judeţului. Se desprinde din aceasta spre a trece prin vârful Piesa Runcurilor şi se continuă în zig-zag, spre sud-est (ca limită de nord-est, circa 1,2 km) până într-o şa (la 750 m altitudine absolută), de unde coboară în lungul lunui ogaş cu drum (l km) până în albia Pârâului Ocolişului la marginea de nord a satului Runc.

 

Limita de sud, trece pe dreapta văii în lungul unui ogaş cu maluri abrupte, pe sub versantul nordic al Dealului Runcului, şi după l km ajunge în creastă (o creastă secundară) unde se întâlneşte cu limita de nord a rezervaţiei cheile Pociovaliştei. Pe circa 600 m urmăreşte această creastă până la marginea abruptului principal. De aici se îndreaptă spre nord şi după ce trece prin cota de 982 m, de-a lungul unei vâlcele prin pădure coboară în albia Pârâului Ocolişului. Mai la nord, pe stânga văii, urmăreşte marginea pădurii şi a abruptului până la limita judeţului.

 

Zona tampon este reprezentată de o fâşie cu lăţime variabilă între 150-700 m, numai în latura de vest, întreruptă în câteva locuri de petice de pajişti. Spre sud are limita comună cu rezervaţia Cheile Pociovaliştei, iar spre nord zona tampon este reprezentată de o fâşie lată de 200-500 m, până în drumul care coincide cu limita judeţului. Este o fâşie cu pajişti (fâneaţă şi păşune) şi tufărişuri.

 

Anul înfiinţării şi documentul de constituire :     1969. Decizia 175/1969 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular Judeţean Alba.

 

Situaţia administrativă: Se află în extremitatea de nord a judeţului Alba, la graniţa către judeţul Cluj, pe teritoriul comunei Ocoliş, între satele Lunca Largă, în nord, şi Runc în sud.

 

 

În rezervaţia naturală propriu-zisă se interzice:

 

-păşunatul, pescuitul şi vânatul animalelor şi păsărilor sălbatice;

 

-aprinderea focului, distrugerea marcajelor şi a tablelor indicatoare;

 

-practicarea turismului pe poteci neamenajate;

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2014 www.turismalba.ro