Credit: Christian Ciubotărescu

Publicat in

14 iulie 2014

Comentarii

0 Comentarii

Localizare pe hartă

Vezi pe harta mare

Huda Orbului

E atractivă datorită atât interiorului spectaculos, bogat în stalagmite, cât şi a mărimii galeriei de intrare, care apoi se îngustează brusc.

Cursul de apă al peşterii prezintă tot soiul de rupturi de pantă, ca nişte cascade, dintre care cea mai înaltă are 8 m; la baza lor se pot vedea nişte scobituri mari, numite marmite. Dar toate astea se întâmplă la 180 m de la intrarea în peşteră, loc în care galeria devine tot mai îngustă, joasă şi inaccesibilă. Ceea ce impune un mers chinuit, chiar târâş. Turiştii pot avansa doar până la cascada de 8 m; dincolo de ea, terenul cere echipament special.

 

Informaţii utile:

 

Categoria şi importanţa   rezervaţiei: Speologică, de mare atractivitate datorită spectaculozităţii galeriei de intrare. Cunoscută şi sub numele de Peştera din Pârâul Orbului.

 

Situaţia administrativă: Comuna Arieşeni; satul Casa de Piatră.

 

Poziţia geografică: In partea central-nordică a Munţilor Bihor, pe versantul stâng al cursului superior al pârâului Garda Seacă. Alt. l 250 m.

 

Coordonate: 46°32'50" lat. N,22°47'40" long. E.

 

Căi de acces: Pe DN 75, pe tronsonul   Câmpeni - Arieşeni, pe valea Arieşului Mare până la Garda de Sus, la confluenţa cu pârâul omonim, apoi în lungul acestui pârâu se continuă 12,5 km pe DC 130 circa 12,5 km până în satul Casa de Piatră, apoi pe o potecă ce urcă de la l 000 m la 1250 m prin fâneţele gospodăriilor risipite., pe o distanţă de circa 5 km. Este accesibilă şi dinspre nord, din Poiana sau Faţa Călinesei, loc de veche nedeie, printre sălaşe (l 350 m), urmând, în coborâre, poteca până la Huda Orbului.

 

Suprafaţa şi limitele: 1,5 ha; Peştera necesită o arie de protecţie în jurul gurii de acces. Fiind o peşteră activă, iar Valea Orbului o vale oarbă se impune o arie de protecţie extinsă pe vale în amunte (300 m lungime şi 50 m lăţime), în domeniul forestier.

 

Anul înfiinţării şi documentul de constituire :  1995, Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 20.

 

Clima este rece şi umedă,  specifică climatului muntos cu influenţă oceanică. Temperatura medie anuală este de 2...4°C. Temperatura medie a lunii ianuarie oscilează între -6...-8°C, iar cea a lunii iulie între 10...12°C. Precipitaţiile atmosferice sunt relativ ridicate, cantitatea medie anuală fiind de 1.100-1.200 mm. Durata stratului de zăpadă este de 100-120 zile, iar grosimea medie a statului de zăpadă este de 60-80 cm.

 

În rezervaţia naturală propriu-zisă se interzice:

- distrugerea sau recoltarea de formaţiuni carstice din peşteră;

- exploatarea de calcar, guano şi fosfaţi din peşteră şi din zona adiacentă;

- efectuarea  de  cercetări pseudo-ştiinţifice  ce pot afecta  materialele paleontologice,   faunistice sau arheologice;

- păşunatul şi tăierile de regenerare a pădurilor în perimetrul rezervaţiei;

- aprinderea focului, distrugerea marcajelor şi a tablelor indicatoare;

- practicarea turismului pe poteci neamenajate.

 

 

 

 

did my husband cheat read is my husband cheated on me
Copyright © 2014 www.turismalba.ro