Publicat in

09 iulie 2014

Comentarii

0 Comentarii

Localizare pe hartă

Vezi pe harta mare

Instalaţiile tehnice ţărăneşti

Cercetarea arhitecturii tradiţionale din judeţul Alba a făcut posibilă descoperirea caracteristicilor esenţiale ale acesteia şi o confirmare a valorii ei într-un cadru unitar a celei din România. 

did my husband cheat click is my husband cheated on me

Cu tot progresul rapid al industriei, s-au dezvoltat în Munţii Apuseni, o serie de industrii casnice ţărăneşti, ale căror sisteme complexe sunt acţionate de forţa apelor. Astfel putem aminti:

  • morile de măcinat cereale,
  • vâltorile folosite la finisarea pânzeturilor,
  • şteampurile folosite la prelucrarea minereului de aur.

 

Morile de apă cu roată verticală, au fost tipul predominant în Transilvania, deoarece măcinau mai repede cerealele, iar mecanismul lor a oferit posibilitatea utilizării  şi a altor forţe motrice pentru măcinat, acolo unde lipsea apa. Pe fusul orizontal al roţii verticale a apărut o roată cu măsele, bine fixată pe latura dinspre interiorul morii. Acestea angajau în turaţii mai rapide o altă roată, de pe un fus vertical de fier, la al cărui capăt superior se află piatra alergătoare. 

 

Vâltorile naturale, frecvente în zonele înalte, au fost instalaţii foarte simple, folosite la finisarea ţesăturilor confecţionate din lână. Constau dintr-un iaz din care se conducea un şuvoi de apă, într-un vas mare de doage, o cadă (în forma unui trunchi de con cu baza în sus) îngropată iniţial în pământ, pentru a reţine mai bine apa şi a obţine un vârtej cât mai puternic, care să poată învâltora ţesăturile de lână, îndesându-le şi scămoşându-le. 

 

Şteampurile aurifere erau alcătuite dintr-un dispozitiv de zdrobire a minereului, format din buşteni de fag (săgeţi), lungi de cca. 2m, întăriţi la capătul de jos cu bucăţi de granit. Aceştia erau săltaţi în poziţia lor verticală de nişte cuie groase de lemn, împlântate într-un fus orizontal, care era învăluit într-o roată hidraulică montată la unul dintre capetele lui. În timpul învârtirii fusului, săgeţile antrenate scăpau din când în când din angrenajul cuielor şi în virtutea gravitaţiei cădeau de la cca. 50 cm înălţime cu toată greutatea lor peste minereu, care era zdrobit.

Cercetarea arhitecturii tradiţionale din judeţul Alba a făcut posibilă descoperirea caracteristicilor esenţiale ale acesteia şi o confirmare a valorii ei într-un cadru unitar a celei din România. Studiul asupra fondului arhitecturii valoroase, este o sursă de informaţii pentru cei care vor dorii să proiecteze şi să construiască bazându-se pe o lungă experienţă tradiţională, iar anumite aspecte de ordin general sesizate, sunt valabile pentru întreg cuprinsul ţării.

 Adriana Țuțuianu

 

did my husband cheat read is my husband cheated on me
Copyright © 2014 www.turismalba.ro