Credit: Rareș Tileagă
Credit: Darius Duriga

Publicat in

10 iulie 2014

Comentarii

0 Comentarii

Localizare pe hartă

Vezi pe harta mare

Cheile Râmeţului

Măreţia naturii. Cheile Râmeţului Pe un tărâm pietros şi verde se zăresc din depărtare stâncile sălbatice ale Cheilor Râmeţului. Privelişti ameţitoare cu versanţi golaşi, fâşii înguste de creste şi grote, specifice reliefului intens carstificat al Apusenilor.

De o frumuseţe ieşită din comun, cu porţi sculptate de apă şi pereţi brăzdaţi de timp - Cheile Râmeţului te compleşesc. Sălbăticia lor le face mai greu accesibile turiştilor mai puţin rezistenţi la efort, însă cu puţin curaj ele pot fi văzute în toată splendoarea.

Renumită pentru dificultatea accesului este mai ales porţiunea La Cuptoare. Privite de sus (vârful Piatra, 1.189 m), cheile oferă privelişti ameţitoare, cuprinzând versanţi golaşi, fâşii înguste de creste şi grote, specifice reliefului intens carstificat al Apusenilor.

 

Imformaţii utile:

 

Categoria şi importanţa rezervaţiei: complexă; reprezintă un peisaj pitoresc şi foarte puţin modificat de om, înscris în calcare, care conservă o serie de plante rare, printre care numeroase monumente ale naturii.

 

Poziţia geografică: în partea central-estică a Munţilor Trascăului, pe cursul mijlociu al Văii Geoagiului, numită în aval Valea Mănăstirii, iar în amonte Valea Mogoşului. Alt. max. 1189 m, alt. min. 530 m.

 

Coordonate: 46º17´30´´ lat. N; 23º28´40´´ long. E.

 

Căi de acces: pe DC 78 modernizat din Teiuş, până la Mănăstirea Râmeţ şi nemodernizat până la intrare în chei, sau pe DJ 107I din Aiud până în localitatea Râmeţ (modernizat până după Cabana Sloboda), de unde pe drumul comunal paralel cu Valea Brădeştilor se coboară în satul Cheia. Intrarea în chei este foarte dificilă deoarece pe o distanţă de cca. 1 km ele pot fi străbătute numai în anotimp secetos prin apa pârâului.

 

Suprafaţa şi limitele: 150 ha; în partea de est şi de vest rezervaţia este delimitată de glacisul care înconjoară versanţii abrupţi ai masivelor calcaroase Uzmezeu, la nord şi Fundoi, la sud şi coboară vertiginos în Valea Geoagiului. Limita nordică este formată de liziera ce desparte marginea abruptului calcaros de pădurea din apropierea cotei de 1135 m şi se continuă spre est şi spre vest la marginea abruptului, iar cea sudică o constituie, de asemenea, marginea unui mic platou calcaros cuprins între cotele 1158 m şi 1166 m, dominate de Vârful Piatra din Chei (1189). Zona tampon o constituie o fâşie lată de cca. 200 – 300 m, care înconjoară zona strict protejată şi cuprinde în cea mai mare parte pădurea limitrofă, inclusă de silvici în Clasa a – I – a de protecţie şi câteva areale cu păşuni şi fâneţe.

 

Clima este influenţată de circulaţia maselor de aer atlantice şi altitudinea relativ joasă la care se află rezervaţia. Temperatura medie anuală oscilează între 6 – 8 ºC ; temperatura medie a lunii iulie între 16 – 18 ºC, iar cea a lunii ianuarie -3 –  -4 ºC. Amplitudinea medie anuală atinge 18 – 20 ºC. Precipitaţiile medii anuale sunt cuprinse între 700 – 800 mm, atingând în zonele mai înalte 1000 mm.

 

Anul înfiinţării şi documentul de constituire: 1969 – Decizia 175/1969 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular Judeţean Alba.

 

Situaţia administrativă: comuna Râmeţ, satul Cheia.

 

În rezervaţia naturală propriu-zisă se interzice:

-colectarea rocilor, culegerea florilor şi fructelor, tăiatul lăstarilor şi a copacilor;

-păşunatul, pescuitul şi vânatul animalelor şi păsărilor sălbatice;

-aprinderea focului şi distrugerea tablelor indicatoare;

-practicarea turismului pe poteci neamenajate.

 

 

 

 

Copyright © 2014 www.turismalba.ro