Credit: Mihai Lazăr

Publicat in

10 iulie 2014

Comentarii

0 Comentarii

Localizare pe hartă

Vezi pe harta mare

Peştera Poarta Zmeilor

Departe de drum şi de priviri, peştera Poarta Zmeilor impune un respect cu totul aparte, în primul rând pentru că se lasă greu descoperită. În al doilea rând, fiindcă e uriaşă şi îngheaţă sângele până şi al celor mai curajoşi.

În mijlocul pădurii, pe culme, la o altitudine de aproximativ 1150 m, se iveşte o arcadă imensă care aduce aminte de un castel al zmeilor din vremurile de altadată.

 

Interiorul peşterii este un spectacol subteran, în care apa se prelinge pe pereţi, stalactite, ce atârnă de tavan, înnegrite de humus.

 

Inormaţii utile:

 

Categoria şi importanţa rezervaţiei: Speologică; ocroteşte o cavitate carstică cu o lungime de 125 m şi portalul (podul de piatră) aflat le circa 15 m de gura peşterii.

 

Situaţia administrativă: Comuna Sălciua, cătunul Sub Piatră.

 

Poziţia geografică: Peştera şi portalul se află la circa 1150 m altitudine, în partea nordică a Munţilor Trăscăului (compartimentul Bedeleu), în marginea de sud-vest a platoului calcaros. Alt. max. 1120 m., alt. min. 980 m.

 

Coordonate: 46° 23' 00" lat. N; 23° 28' 10"long. E.

 

Căi de acces: Pe DN 75 Turda - Câmpeni, până în centrul comunei Sălciua de Jos, apoi pe DC 130 (nemodernizat) şi pe o potecă marcată cu cruce roşie (acces foarte dificil).

 

Suprafaţa şi limitele: 0.50 ha (din care 0,25 ha rezervaţia propriu zisă şi 0,25 ha zona tampon). Limitele rezervaţiei (cu o formă oarecum circulară) sunt date în vest, nord şi sud de porţiuni din abrupturile platoului calcaros al Bedeleului, iar în est limita este trasată pe culmea secundară desprinsă din culmea principală a Munţilor Trăscăului spre marginea abruptului Bedeleului (circa 1120 m).Zona tampon include zona cu pădure, stâncării şi parţial păşune, cu o lăţime de 100-125 m dispusă circular în jurul rezervaţiei propriu-zise.

 

Clima: suportă influenţa circulaţiei maselor de aer atlantice (vestice). Temperatura medie anuală oscilează între 5-6 °C, iar precipitaţiile medii anuale sunt cuprinse între 900 - 1000 mm.

 

Anul înfiinţării şi documentul de constituire:   1995. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba Nr. 20.

 

Situaţia administrativă: Comuna Sălciua, cătunul Sub Piatră.

 

În rezervaţia naturală propriu-zisă se interzice:

-  efectuarea de săpături şi de exploatări de materiale în cariere;

-  amplasarea oricăror construcţii;

-  construirea de drumuri carosabile;

-  aprinderea focului, distrugerea marcajelor şi a tablelor indicatoare;

-  practicarea turismului pe poteci neamenajate.

Copyright © 2014 www.turismalba.ro