Credit: Christian Ciubotărescu

Publicat in

14 iulie 2014

Comentarii

0 Comentarii

Localizare pe hartă

Vezi pe harta mare

Peștera Dîrninii

Într-un tărâm al prăpastiilor, cascadelor și peșterilor imense, rezervația Peștera Dîrninii îți taie răsuflarea încă de la apropierea de pereții ei.

Adăposteşte un număr însemnat de insecte cu patru aripi, urme de viaţă ale ursului de cavernă, precum şi concreţiuni deosebit de frumoase.

 

Deși lungă de 5.545 m, peştera are o deschidere de doar 3 m înălțime şi însăşi galeria de intrare (aproape orizontală) se întinde pe 70 m. După o uşoară lărgire, galeria se ramifică în două, coborând 6 m spre Galeria Ursului şi Galeria Terminală. Ca în cazul tuturor cavernelor, podeaua peşterii Dîrninii este foarte argiloasă şi umedă.

 

Farmecul întregii explorări, însă, ţine nu doar de splendoarea interiorului, ci şi de zgomotul surd al unei ape subterane, care se aude în golurile de sub planşeul stalagmitic.

 

Categoria şi importanţa   rezervaţiei: Speologică; constituie o peşteră fosilă, orizontală, ce adăposteşte un număr însemnat de coleoptere cavernicole, urme de viaţă ale ursului de cavernă (amprente de ghiare şi vetre de odihnă), precum şi concreţiuni deosebit
de frumoase.

 

Poziţia geografică: Rezervaţia se află în estul Munţilor Bihorului, în zona de izvoare a Văii Albac, în vesantul drept al acesteia, în aval de locul numit "Fleiu". Peştera are deschiderea la o înălţime de 50 m faţă de fundul Văii Albacului. Alt. 1.150 m.

 

Coordonate: 46°31'34" lat. N, 22°52'50" long. E.

 

Căi de acces: Pe DN 75 Albac-Horea-Mătişeşti. Din Mătişeşti, pe drumul forestier în lungul Văii Albacului cea 4 km până la baza versantului în care se află peştera. De aici se urcă pe o potecă cea 150 m cu o diferenţă de nivel de cea 50 m până la gura peşterii.

 

Suprafaţa şi limitele: 0,5 ha; Peştera este înconjurată de versanţi puternic înclinaţi şi bine împăduriţi.

 

Climaeste rece şi umedă cu temperaturi medii anuale de 2...4°C. Temperatura medie a lunii ianuarie oscilează între -4...-6°C, iar cea a lunii iulie între 12...14°C. Precipitaţiile atmosferice sunt relativ ridicate, cantitatea medie anuală fiind de 1.100-1.200 mm.

 

Anul înfiinţării şi documentul de constituire :  1995. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba Nr. 20 / 1995.

 

Situaţia administrativă: Comuna Horea; satul Mătişeşti.

 

În rezervaţia naturală propriu-zisă se interzice:

- distrugerea sau recoltarea de formaţiuni carstice din peşteră;

- exploatarea de calcar, guano şi fosfaţi din peşteră şi din zona adiacentă;

- efectuarea  de  cercetări pseudo-ştiinţifice  ce  pot afecta materialele  paleontologice, faunistice sau arheologice;

-  păşunatul şi tăierile de regenerare a pădurilor în perimetrul rezervaţiei;

-  aprinderea focului, distrugerea marcajelor şi a tablelor indicatoare;

-  practicarea turismului pe poteci neamenajate.

 

 

Copyright © 2014 www.turismalba.ro