Credit: Rareș Tileagă

Publicat in

10 iulie 2014

Comentarii

0 Comentarii

Localizare pe hartă

Vezi pe harta mare

Huda lui Papară

La "Refugiul zeilor" proporţiile spun totul: e una din cele mai lungi, mai denivelate, mai dificile peșteri din Europa, cu cea mai mare sală, cu cea mai înaltă galerie, cu cel mai lung curs subteran și cu cea mai mare cascadă din ţară. 

did my husband cheat read is my husband cheated on me

Labirint de calcare săpat de ape, Huda a fost mai întâi, locuinţă a omului preistoric, iar apoi, lăcaş de cult pentru daci. Acum adăposteşte cea mai denivelată peşteră şi cea mai mare colonie de lilieci de pe continent.

 

O cădere de apă ce se prelinge ca un evantai, un pietroi sub forma unei inimi, o Sală a minunilor cu înălţimi record, fac parte din spectacolul subteran ce se desfăşoară în Huda lui Papară.

 

Legendele locului povestesc că aici este refugiul zeului dac Zamolxes.

 

Informaţii utile:

 

Categoria şi importanţa rezervaţiei: speologică; adăposteşte formaţiuni carstice deosebite; este cea mai lungă peşteră din Munţii Trascăului şi se situează pe locul al 31 lea în România.

 

Poziţia geografică: în partea de nord-vest a Munţilor Trascăului, la obârşia Văii Morilor, afluentă pe dreapta a Arieşului, în cursul său mijlociu. Alt. max. 675 m; alt. min. 567 m.

 

Coordonate: 46º22´45´´ lat. N; 23º27´40´´ long. E.

 

Căi de acces: pe DN 75 de la Câmpeni sau Turda până în comuna Sălciua de Jos, iar de aici pe drumul comunal cca. 4 km până în satul Sub Piatră, sau pe DJ 107 Aiud – Râmeţ – Brădeşti, iar de aici pe un drum comunal spre comuna Sălciua.

 

Suprafaţa şi limitele: 4,5 ha; în partea de nord rezervaţia este delimitată de versantul abrupt al masivului calcaros Bedeleu de la obârşia Văii Morilor, în care a fost săpată peştera, iar în partea de sud de versantul calcaros abrupt al uriaşei doline Vânătarea. Limita estică şi vestică o constituie marginea şi galeriile peşterii propriu-zise. Zona strict protejată o formează peştera, iar zona tampon pădurile înconjurătoare.

 

Clima este răcoroasă şi umedă în cea mai mare parte a anului. Temperatura medie anuală are valori care oscilează între 4 – 6 ºC, temperatura medie a lunii ianuarie este cuprinsă între  -4 –  -5 ºC, iar cea a lunii iulie între 14 – 16 ºC. Precipitaţiile sunt abundente, cantitatea medie anuală fiind cuprinsă între 800 – 1000 mm. Durata stratului de zăpadă este de 90 – 100 zile, iar grosimea medie însumează 60 – 70 cm. Ca urmare a situării rezervaţiei la baza unui versant, ea beneficiază de un topoclimat de adăpost, la care se adaugă influenţa substratului calcaros.

 

Anul înfiinţării şi documentul de constituire: 1969 - Decizia 175/1969 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular Judeţean Alba.

 

Situaţia administrativă: comuna Sălciua, satul Sub Piatră.

 

În rezervaţia naturală propriu-zisă se interzice:

- distrugerea sau recoltarea de formaţiuni carstice din peşteră;

-exploatarea de calcar, guano şi fosfaţi din peşteră şi din zona adiacentă;

-efectuarea de cercetări pseudo-ştiinţifice ce pot afecta materialele paleontologice, faunistice sau arheologice;

-aprinderea focului, distrugerea marcajelor şi a tablelor indicatoare.

Copyright © 2014 www.turismalba.ro